O loupežníku Graselovi
Životopis J. G. Grasela podle Haralda Hitze

Kariéra loupežníka

Harald Hitz

Johann Georg Grasel se narodil v r. 1790 v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic. Jeho otec byl pohodný, matka byla dcerou žebráka. Graselův otec se nezřídka podílel na vloupáních a páchal i jiné delikty. Pro různé zločiny byl odsouzen a uvězněn v Brně v pověstném vězení na Špilberku. Matka Graselová a jejich obě děti se živily v této době žebrotou.
Pohodní patřili v tehdejší době k opovrhovaným povoláním, stejně jako kati nebo muzikanti.  K vyděděncům patřili také tuláci, žebráci, dezertéři, kterých bylo v době válek proti Napoleonovi zvláště mnoho. A do tohoto sociálního světa vyděděnců se zařadil i mladý Grasel.
První loupež, které se Grasel zúčastnil, se uskutečnila v r. 1806. Vlastní,, učňovská léta“ Graselova začala až v r. 1809 poté, když jeho otec byl propuštěn z vězení. Mladý Grasel si osvojil nejenom metody různých vloupání, ale seznámil se i s rozvětvenou sítí známých jednoho loupežníka, kam patřili další pohodní, hostinští a soudní sluhové. Soudní sluhové měli právě tak špatné povolání, protože na vězních museli často vykonávat tělesné tresty, a proto se jim ostatní občané vyhýbali.
Oněch 205 zločinů, ke kterým se Grasel sám přiznal, se dělí do jednotlivých let takto: 1806 (1), 1807 (6), 1810 (12), 1811 (22), 1812 (32), 1813 (46), 1814 (71), 1815 (15).
Proč byl tak vysoký počet přečinů možný? Existují různé příčiny: Grasel vždy nacházel přístřeší v různých rasovnách. Odvážil se často skutečně velmi smělých činů, s nimiž nebylo možné počítat; měl většinou vhodné kamarády, takže se brzy hovořilo o bandě lupičů (přirozeně, že mnozí z těchto lupičů páchali zločiny i samostatně – a ty potom byli připsány Graselovi!). Grasel nepáchal zločiny jen v oblasti Waldviertel a na jižní Moravě, nýbrž i v západní oblasti zvané Weinviertel a v jižních Čechách. Velikou převahu měl i nad statkářskou vrchností, která tenkrát proti zločinům bojovala byrokraticky a těžkopádně.
Ráz zločinů byl vždy podobný: větší loupeže byly prováděny, když k nim byla vhodná příležitost – k malým krádežím docházelo v každé době. Oběťmi byli obchodníci a kněží, stejně jako vdovy a chudí rolníci. Kořist tvořily látky, součásti oblečení, koně, zlaté a stříbrné mince, často ale také pouze ložní prádlo, tabák a potraviny.
Graselovi společníci pocházeli ze stejného prostředí jako on. Zvláště dobře si rozuměl s Ignazem Stanglem, synem drobného rolníka a dezertérem z jižní Moravy, a Jakobem Fähdingem, pastýřem z Drosendorfu. K nim se přidružovali synové pohodných, žebráci a dezertéři. Proto vznikla pověst o bandě loupežníků, kteří údajně bydleli v lesích v jeskyních.
I když Grasel ze zásady jenom loupil, dopouštěl se příležitostně také tělesných zranění nebo se na nich spolupodílel. Tak byla přepadena jistá vdova v r. 1811, která zemřela pravděpodobně na následky utrpěného zranění. V témže roce způsobil Grasel jednomu tabákovému kontrolorovi několik bodných ran nožem, takže dotyčný za několik měsíců zemřel. Ani jeden čin však nemohl být Graselovi přímo připsán k tíži. V létě roku 1812 zabil opilý Grasel hostinského, v květnu – r. 1814 utrpěla jistá žena ve Zwettlu smrtelná zranění. Toto usmrcení však Grasel až do konce zapíral.
Byl dvakrát uvězněn, vždy však pod falešným jménem. Kromě toho se mu v obou případech podařil útěk. V dubnu roku 1815 se dokonce nechal v Praze naverbovat jako voják – po šesti týdnech dezertoval. Už v roce 1814 byli mnozí Graselovi kamarádi zatčeni. V r. 1815 se Grasel necítil být v bezpečí a putoval, aniž by našel klid, od jednoho přístřeší ke druhému. Mnoho lidí se už ale neodvážilo ubytovat Grasela na delší čas, neboť na jeho dopadení byly vypsány odměny (nejdříve 1000 guldenů, později dokonce 4000 guldenů, což bylo povoleno císařem!, a vojáci prohledávali Weinviertel i Waldviertel. V roce 1815 se Grasel stal otcem : jeho milá Rosaria Eigner, dcera pohodného z obce Stalky, mu porodila syna.
Grasel byl zatčen ale jenom díky lsti, na níž se úzce spolupodíleli drosendorfský soudní úředník Franz Schopf a policejní důvěrník David Mayer z Brna. Mayer osvobodil z vězení v Drosendorfu Theresu Hambergerovou, sestru drosendorfského pohodného, i Graselovu milou a mohl potom za pomoci prostředníků navázat kontakt s Graselem. Mayer Graselovi slíbil že ho převeze do ciziny. Ale v noci na 20. listopad 1815 byl Grasel přesně podle plánu zatčen v obci Mörtersdorf u Hornu v místním hostinci. Po dlouhém procesu s Graselem a mnoha jeho spolupachateli byli Grasel, Fähding a Stangl odsouzeni k smrti a 31. ledna 1818 ve Vídni popraveni.
Harald Hitz: Johann Georg Grasel. Räuber ohne Grenzen. 1999.


Homepage Stezky Galerie E-shop Služby hostům Život na stezce O loupežníku Graselovi Napsali o nás Mapa webu Kontakt Homepage
ČeskyEnglishDeutsch

Facebook Vyrobila firma Grafikraum © 2010 Slavonická renesanční, o.p.s.