Stezky v roce 2002
Co se událo na stezkách 2002

Slavonicko - Kouzlo zapomenutého dědictví aneb Jak to všechno začalo ...

Koncem roku 2001 byla Slavonická renesanční společnost přizvána Nadací Partnerství k práci na projektu "INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ". Jeho model vznikl ve Skotsku, a v příručce se můžeme dočíst, že: " .... celá interpretace je způsob, jak pomoci lidem ocenit NĚCO, o čem si myslíme, že stojí ZA TO".
Od ledna 2002 se začala scházet pracovní skupina, která se snažila pojmenovat TO NĚCO, co stojí ZA TO, a za CO na Slavonicku. Jejím cílem bylo navrhnout i realizovat vhodné aktivity přispívající k ochraně, propagaci a péči o místní zajímavosti a cennosti.  Projekt byl veřejně prezentován a diskutován v sále ubytovny Pekoro. Pracovní skupina se scházela často a výsledkem její práce byly dva hlavní  výstupy projektu: publikování virtuálního katalogu místního dědictví Slavonicka a otevření relaxační a poznávací stezky "Po stopách lupiče J. G. Grasla". Etapa roku 2002 vyvrcholila zajímavou a bohatě navštěvovanou výstavou v Galerii Slavonice.

Podívejte se, co všechno se událo v roce 2002

 • 18. - 19. května  Fotografická dílna I. (přednášky, fotografování v terénu - na "Grázlově stezce") Organizátor: Ivan Kušiak
 • 25. května  Radnice města Slavonice, 17 hodin, zahájení projektu - výstava dobových fotografií Slavonic Organizátor: Slavonická renes. společnost,
 • 25. května Podloubí Panského domu, 18 hodin, Třináctery hodiny - příběh na motivy Jamese Thurbera, loutkové představení divadla Ochotnice z Kampy  Organizátor: Kulturní klub - Informační středisko Slavonice,
 • 26. května  Loutkářská dílna  Organizátor: Ivan Kušiak, na závěr loutkářské dílny, v Galerii v 17 hodin Tři krátká představení 
 • 1/2 června  Studijní pobyt Soukromého reálného gymnázia "Přírodní škola" o.p.s., botanické bádání na výletní trase "Grázlova stezka" (ve spolupráci se ZŠ Slavonice), Organizátor: Inspirace Slavonice
 • 31. srpna - 1. září  Fotografická dílna II. (přednášky, hodnocení prací, fotografování v terénu)
 • září Studijní pobyt Stanice mladých přírodovědců Praha, Smíchov, geologické bádání na "Grázlově stezce" (ve spolupráci se ZŠ Slavonice)
 • 21. - 22. září Fotografická dílna III. (hodnocení a výběr fotografií na výstavu)
 • říjen  Slavonicko - Kouzlo zapomenutého dědictví - výstava mapující průběh projetu Interpretace leden - říjen 2002 (+vybrané fotografie z fot. dílny)
  ( + prezentace jednotlivých aktivit, divadelní představení, a další doprovodné zábavné a vzdělávací akce ... ) Organizátor: Slavonická renesanční společnost a partneři projektu.

Na projektu spolupracují:

Česká Kanada - občanské sdružení
Ekologická farma Penik - Hana Langová
Inspirace Slavonice - občanské sdružení
Kulturní klub Slavonice - Regionální informační středisko
Slavonická renesanční společnost - občanské sdružení
Zkrášlovací spolek Rudolecko - občanské sdružení
a jednotlivci Ivan Kušiak, Petr Vermouzek, Milan Souček, Petr Pirožek, Antonín Žampach a další

Výletní trasa Český Rudolec - Slavonice "Grázlova stezka" 

V dubnu jsme podnikli průzkumnou cestu budoucí stezkou "Cestami Johanna Grasela".  I když nám počasí moc nepřálo, protáhli jsme si patřičně údy, uvědomili si, že se stezkou bude docela dost práce, ale taky to, že je to opravdu krásný kout Slavonicka a že pěší i cyklonávštěvníci získají další možnost strávit u nás hezké chvíle. Zkrášlovací spolek Rudolecko ve spolupráci s Ekologickou farmou Penikov začali pracovat na přípravě nové výletní trasy "Grázlova stezka" mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem. Provedlo se značení cesty, úprava povrchu a okolí, instalace laviček a lávek. Na podzim byly do terénu umístěny informační tabule a my domácí i návštěvníci jsme objevili blízká, neznámá  a krásná místa Slavonicka: - Grázlovu sluj, - Schillerovy kameny, - psí hřbitov  nebo nově opravenou vodní pilu Penikov.Homepage Stezky Galerie E-shop Služby hostům Život na stezce O loupežníku Graselovi Napsali o nás Mapa webu Kontakt Homepage
ČeskyEnglishDeutsch

Facebook Vyrobila firma Grafikraum © 2010 Slavonická renesanční, o.p.s.